Indkøbskurv

Om Museum Jorn

Museum Jorns historie er knyttet til historien om opbygningen af Asger Jorns kunstsamling, som blev etableret fra 1953 til 1973 - de sidste 20 år af hans liv. I begyndelsen havde samlingen til huse på det kulturhistoriske museum i Silkeborg (nuværende Museum Silkeborg), men efterhånden som samlingen voksede, blev der brug for nye rammer til kunsten. Det nuværende Museum Jorn på Gudenåvej blev indviet i 1982 med tilbygning i 1998.


KERAMIK I SORRING
Startskuddet til Asger Jorns kunstsamling blev givet i 1953, da den lokale museumsforening betalte et arbejdsophold til Jorn i pottemagerværkstedet i Sorring. Til gengæld kunne museet vælge nogle af Jorns keramiske arbejder. Museet ønskede at støtte lokale kunstnere og Jorn så muligheden for et samarbejde på længere sigt. Året efter blev der indrettet et særligt Asger Jorn-værelse i de nyrestaurerede lokaler på Silkeborg Hovedgård. På daværende tidspunkt havde det kulturhistoriske museum kun en sparsom samling kunst, men med Jorns løbende donationer blev der støt og roligt opbygget en solid international kunstsamling. Jorn lavede sideløbende udstillinger baseret på samlingen.

TH. LANGS SKOLE
Pladsen blev hurtig trang, så i 1961 åbnede museet udstilling i lokaler i den gamle Th. Langs skolebygning midt i Silkeborg med en udstilling af den franske kunstner Jean Dubuffets grafiske arbejder. Udstillingens vartegn blev tegnet af Dubuffet og udført i kæmpeformat på gavlen ved siden af museet. Udstillingerne og den voksende kunstsamling førte til, at den selvejende institution Silkeborg Kunstmuseum blev stiftet i 1965 og opnåede statsstøtte fra Kulturministeriet.

UTZONS FORSLAG TIL NYT MUSEUM
I årene fra 1964 til 1975 blev der gjort to forsøg på at få bygget et nyt museum. Første gang i 1964, hvor Asger Jorns ven, arkitekten Jørn Utzon, fremlagde et projekt til en museumsbygning ved siden af det kulturhistoriske museum. De to nederste af bygningens tre etager skulle ifølge Utzons plan være underjordiske, og rummene skulle have en huleagtig karakter, hvor en nedadgående rampe førte gæsten rundt i museet. Utzons projekt måtte dog opgives pga. tekniske problemer omkring grundvandet.

I 1970 fremlagde Jørn Utzon sit andet projekt. Museet skulle placeres på en skråning ned mod Silkeborg Langsø og bestå af en række atelierbygninger, der slyngede sig gennem landskabet, for til sidst at ende i en stor glasvæg med udsigt over søen. Utzons ide var, at museet skulle opføres i tre etaper afpasset efter økonomi og udvidelsesbehov. Denne plan måtte desværre også opgives i 1975, da Utzon trak sig fra projektet.

MUSEET INDVIES
Efter Jorns død skulle der gå hen ved 10 år før et egentlig kunstmuseum blev en realitet. Gennem en ihærdig indsats gennem flere år lykkedes det endelig at sikre økonomien og finde en passende placering. I 1980 blev det første spadestik taget til den nuværende bygning, tegnet af arkitekt Niels Frithiof Truelsen, der blev indviet på Jorns fødselsdag, den 3. marts 1982. Tilbygningen, der rummer en stor særudstillingsfløj åbnede i 1998. Tidligere hed museet Silkeborg Kunstmuseum, men efter en mindre ombygning og et navneskift genåbnede museet i 2010 som Museum Jorn, Silkeborg.