Indkøbskurv

Museum Jorn

A. R. Penck udstillingskatalog

320,00 kr

Ralf Winkler (1939-2017), alias A.R. Penck, er én af Tysklands mest banebrydende kunstnere. Pencks opfindsomme ’tegnsprog’, der består af alverdens grafiske symboler og piktogrammer, formidler facetrige gengivelser af menneskets komplekse og ofte konfliktprægede tilværelse. Hans kunst er præget af en visuel enkelhed og af elementer, der minder om hulemalerier, hieroglyffer, kalligrafi og graffiti. Under den kolde krig bidrog Pencks karakteristiske billeder til en fornyelse af den europæiske malerkunst.

Udstillingen på Museum Jorn er den første museale solopræsentation af A.R. Penck i Skandinavien. Den er retrospektiv og rummer over 160 værker fra perioden 1960-2010, bl.a. en række af kunstnerens absolutte hovedværker. Udstillingen rekonstruerer dog ikke en kronologisk kunstnerisk udvikling. Den fordyber sig nærmere i de mest markante kapitler i Pencks konceptuelle billedkosmos. Den sammenstiller en række forskellige kunstneriske discipliner som maleri, skulptur og grafik og ikke mindst kortlægger den Pencks relationer til Danmark.

I forbindelse med udstillingen ’A.R. PENCK’ har Museum Jorn udgivet dette katalog. Publikationen er på dansk og engelsk. Den omfatter over 200 illustrationer og tekster af Éric Darragon, Lucas Haberkorn, Ulf Jensen, Klaus Müller-Wille, A.R. Penck og Jacob Thage- samt en kunstnerbiografi.

Titel: A.R. PENCK

Edited by: Lucas Haberkorn

Texts by: Éric Darragon, Lucas Haberkorn, Ulf Jensen, Klaus Müller-Wille, A.R. Penck, Jacob Thage

Languages:  English/Danish

Softcover, 24 x 30 cm

Pages: 236

Illustrations: 84 b/w and 145 colored

Exhibition catalogue ‘A. R. PENCK’, Museum Jorn, Silkeborg (Februaray 12 – May 15, 2022)

Ralf Winkler (1939-2017), alias A. R. Penck, is one of Germany’s most innovative artists. Penck’s inventive ‘sign language’, made up of all manner of graphic symbols and pictograms, conveys multifaceted representations of the complex and often conflicted existence of humankind. His art is characterised by visual simplicity and elements reminiscent of cave paintings, hieroglyphs, calligraphy and graffiti. During the Cold War Penck’s distinctive pictures contributed to a renewal of European painting.

 

The exhibition at Museum Jorn is the first solo museum presentation of A. R. Penck in Scandinavia. It is retrospective and contains over 160 works from the period 1960-2010, including a number of the artist’s absolute masterpieces. However, the exhibition does not reconstruct a chronological artistic development. Rather, it delves deeper into the most significant chapters of Penck’s conceptual visual cosmos. It brings together a number of different artistic disciplines such as painting, sculpture and printmaking and, last but not least, it charts Penck’s relations with Denmark.

 

The publication A.R. PENCK is published by Museum Jorn in 2022. Besides more than 200 illustrations and an artist biography, the well-designed book provides texts in English and Danish by Éric Darragon, Lucas Haberkorn, Ulf Jensen, Klaus Müller-Wille, A.R. Penck, and Jacob Thage.